LeBron James is 'obviously' the NBA MVP this season